Arsene "Ciorăpel", cu un picior în pușcărie. Guvernul Orban a sesizat procurorii în urma dezvăluirilor Podul.ro privind jaful de la ANRM


Arsene "Ciorăpel", cu un picior în pușcărie. Guvernul Orban a sesizat procurorii în urma dezvăluirilor Podul.ro privind jaful de la ANRM

Corpul de Control al Prim-Ministrului a identificat numeroase nereguli în activitatea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, care se ocupă de avizele de exploatare și de redevențele aplicate bogățiilor din subsolul țării noastre.

Comunicatul Guvernului: "Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acţiune de control la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM), care a vizat perioada 01.01.2017 - 31.10.2019.

ANRM funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Prim-ministrului, printr-un consilier de stat, fiind autoritatea competentă abilitată să aplice dispoziţiile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

ANRM este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Prim-ministrului Guvernului României, iar finanţarea acesteia se realizează, integral, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, preşedintele Agenţiei având calitatea de ordonator terţiar de credite.

Obiectivele controlului au constat în verificarea respectării prevederilor legale privitoare la organizarea şi funcţionarea ANRM, la activitatea de emitere a avizelor, a licenţelor de concesiune minieră şi a permiselor de exploatare, la modul privind stabilirea şi încasarea redevenţelor, taxelor şi tarifelor, precum şi la cel aferent atribuirii şi derulării contractelor la nivelul entităţii.

Raportul privind controlul efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a fost finalizat la data de 24.06.2020 şi transmis, spre valorificare/informare către Prim-Ministrul Guvernului României, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, precum şi către unitatea de parchet competentă.

În urma desfăşurării acţiunii de control au fost identificate o serie de deficienţe/nereguli, în ceea ce priveşte:

- activitatea de emitere/ retragere a avizelor, licenţelor de concesiune minieră şi a permiselor de exploatare;

- evidenţa redevenţelor şi taxelor miniere datorate şi achitate de către titularii de licenţe petroliere, respectiv de titularii de licenţe/permise miniere;

- determinarea şi încasarea unei redevenţe, reprezentând o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operaţiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul naţional de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminale petroliere, altele decât cele aflate în proprietate publică a statului, având consecinţe în ceea ce priveşte prejudicierea bugetului de stat;

- o evidentă incoerenţă la nivelul actelor decizionale ale Agenţiei, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecinţe privind gestionarea resurselor umane şi financiare;

- organizarea şi funcţionarea Compartimentelor de Inspecţie Teritorială, cu consecinţe directe în ceea ce priveşte controlul activităţii titularilor de licenţe petroliere şi de licenţe/permise miniere.

Menţionăm faptul că, la data de 09.01.2018, a fost finalizată o altă acţiune de control efectuată la ANRM, ce a vizat perioada 2013 - 2017, ocazie cu care s-au reliefat o serie de deficienţe, cu privire la care reprezentanţii Agenţiei nu au întreprins demersuri în vederea remedierii, astfel că acestea s-au perpetuat, fiind constatate şi pe parcursul verificărilor finalizate în anul 2020.

Totodată, echipa de control a formulat o serie de propuneri/recomandări cu privire la îmbunătăţirea activităţii ANRM.

Sinteza acţiunii de control, ce include concluziile actului de control, poate fi consultată la următorul link: https://bit.ly/2Ar7uZ7".

În acest context, reiterăm că Podul.ro a publicat în 2019 un veritabil serial de investigații, care a devoalat jaful PSD de la ANRM. Sursele Podul.ro de la acea vreme precizau că șpaga minimă la ANRM pentru eliberarea permiselor de exploatare cu balastiere este de 1000 euro. Astfel, în urma dezvăluirilor de presă, Corpul de Contrul al Prim-Ministrului a anunțat astăzi că va sesiza procurorii pe speța acordării ilegale a permiselor de exploatare pe parcursul perioadei 01.01.2017 - 31.10.2019.

Precizările Guvernului: "În perioada analizată, la nivelul ANRM, au fost aprobate un număr de 1.854 de permise de exploatare. Din analiza documentelor, au fost depistate disfuncționalități cu privire la modul de emitere a unor permise de exploatare:

ANRM a acordat unui operator economic două permise de exploatare (din care unul a fost eliberat și înregistrat în două variante, deși ambele vizau același obiect) cu nerespectarea prevederilor din Legea minelor nr. 85/2003 și Ordinul ANRM nr. 94/2009, în sensul că nu a fost obținut avizul privind protecția mediului.

Cu ocazia unor controale de specialitate efectuate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu și de organele de poliție, s-a constatat că agentul economic executa lucrări de exploatare, fără a deține acest drept, justificându-și activitatea prin prezentarea actului eliberat de către ANRM, cu titlu de permis de exploatare. Această situație de fapt nu s-a regăsit ca fiind constatată și de reprezentanții ANRM, ceea ce relevă faptul că aceștia și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile legale privind efectuarea verificărilor în teren.
.
Având în vedere faptul că acest document (emis de ANRM și utilizat de operatorul economic) nu întrunește condițiile de fond și formă ale unui permis de exploatare, și, implicit, nu produce efecte în sensul acordării dreptului de exploatare, și ținând cont de prevederile art. 57 alin. (2) și art. 59 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, CCPM va sesiza unitatea de parchet competentă în vederea administrării tuturor elementelor de fapt care servesc la soluționarea temeinică și justă a speței".

Totodată, CCPM a semnalat că în perioada menționată anterior nu a existat un mod unitar privind calcului taxei pentru activitatea de explorare. În acest sens, amintim că gașca pesedistă de la ANRM a comis un fals prim omisiune pentru ca statul să piardă 200 de mii de lei, situație ce vizează manevrele privind taxa pentru activitatea de explorare în legătură cu care Guvernul Orban s-a sesizat în prezent. 

Precizările Guvernului Orban: "Există un mod neunitar privind calculul taxei pentru activitatea de explorare în cazul agenților economici care desfășoară activitatea de exploatare experimentală. Reprezentanții ANRM nu și-au îndeplinit atribuțiile privind verificarea datelor pe baza cărora operatorii economici calculează, plătesc și raportează taxa, ceea ce a condus la plata unor dimunate diminuate față de cele datorate potrivit legii. Dintr-un eșantion de 13 operatori economici, 9 dintre aceștia au aplicat un mod eronat de calcul care a generat plata unor sume mult reduse față de cele calculate cu respectarea prevederilor legale".

Ce dezvăluia Podul pe 15 mai 2019: "Agenția Națională pentru Resurse Minerale(ANRM), care a încăput pe mâna oamenilor de casă ai lui Ionel ”Ciorăpel” Arsene, baronul PSD-ist de Neamț, anunța pe 10 aprilie, sub semnătura președintelui Gigi Dragomir, că supune consultării publice proiectul de Hotărâre de Guvern și Nota de Fundamentare în vederea aprobării Licenței de concesiune nr. 5855/2005 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale necarbogazoase în perimetrul Șeștina, încheiată între ANRM și SC JACON TEX SRL.

Imediat, pe 19 aprilie, Gigi Dragomir, directorii generali Vasile Botoșaru și Alexandru Grigorie Solschi și referentul de specialitate Simona Ilie au fost avertizați oficial de fostul director general din ANRM, Aurel Gheorghe, că acțiunea de promovare prin HG a Licenței  5855/2005 este neconformă din pricina creanțelor datorate statului de către SC JACON TEX cu privire la taxa pe activitatea de explorare, în cuantum de circa 200.000 de lei.

Mai mult, în cuprinsul Notei de Fundamentare, creanța nu apărea, în mod voit făcându-se referire la suprafața perimetrului de exploatare și nu la suprafața perimetrului de explorare în care s-au desfășurat lucrările avizate.

Și în 2017 s-a mai încercat promovarea licenței respective în același mod, dar a fost refuzată de către Secretariatul General al Guvernului prin returnarea la ANRM.

Pe fond, este vorba despre o creanță datorată statului român cu privire la taxa pe activitatea de explorare, creanță neîndeplinită și care face imposibilă promovarea licenței în condițiile eronate, așa cum acestea apar în proiectul de HG.

Prin urmare, demersul ANRM de promovare prin HG în forma publicată a Notei de Fundamentare reprezintă inducerea în eroare a Secretariatului General al Guvernului, în special a secretarului general Toni Greblă, precum și a ministerelor avizatoare.

Din punct de vedere juridic, asumarea în această formă a proiectului de HG de către ANRM, sub semnătura persoanelor autorizate, intră direct sub incidența Codului Penal". (consultați AICI documentele) 

Pe final, reiterăm că Podul.ro a prezentat modul în care gașca baronului PSD de Neamț, Ionel Arsene "Ciorăpel", a acaparat ANRM pe parcursul perioadei 01.01.2017 - 31.10.2019, timp în care s-a produs un mare jaf confirmat acum de Guvernul României. În acest sens, vă recomandăm să accesați următoarele dezvăluiri pe care redacția noastră le-a făcut în 2019:

1. PSD, cu mâna până la cot în Resursele Minerale ale României (1). Arhiva ANRM e praf. 20% a dispărut. RUȘII au acces la datele SECRETE

2. PSD, cu mâna până la cot în Resursele Minerale ale României (2). GRUPUL lui Ionel Arsene din fruntea ANRM și ELIMINAREA directorului incomod

3. PSD, cu mâna până la cot în Resursele Minerale ale României (3). Gașca lui Ionel ”Ciorăpel” Arsene și-a prins gâtul în CRACUL cu AUR. DOCUMENTE

4. Documente EXCLUSIVE: PSD, cu mâna până la cot în Resursele Minerale ale României (4). HAL de concurs organizat de GAȘCA lui Ionel ”Ciorăpel” Arsene la ANRM. Cine a fost beneficiarul

5. Gașca lui Ionel Arsene de la ANRM încearcă să repete JAFUL Roșia Montană. PSD, cu mâna până la cot în Resursele Minerale ale României (5) DOCUMENTE

6. Gașca lui Ionel ”Ciorăpel” Arsene, FALS prin omisiune pentru ca statul să piardă 200.000 de lei. PSD, cu mâna până la cot în Resursele Minerale ale României (6)

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.