IALOMIȚA TUNURILOR FINANCIARE: Afacerea împrumutului pentru ”SC Drumuri și Poduri” sau cronica unui faliment regizat


IALOMIȚA TUNURILOR FINANCIARE: Afacerea împrumutului pentru ”SC Drumuri și Poduri” sau cronica unui faliment regizat

7 milioane de lei este suma de la care bugetul public ialomițean se pregătește să își ia adio la finalul lunii august. 7 milioane de lei acordate, pe lângă lege, la inițiativa Președintelui CJI, Marian Pavel, și cu complicitatea Instituției Prefectului, cu titlul de împrumut, fără dobândă, unei societăți în prag de insolvență – SC Drumuri și Poduri SA. 7 milioane de lei cu care ialomițenii au plătit, fără voia lor, și diverse debite restante către prestatorii de servicii în subantrepriză, unii dintre acești prestatori fiind chiar firme ale oamenilor Partidului, clienți politici sau prieteni ai conducerii Consiliului Județean Ialomița. 7 milioane de lei care nu au făcut altceva decât să împingă, regizat, falimentul SC Drumuri și Poduri, considerat a fi inevitabil chiar de către șeful CJI, dincolo de momentul în care interesele unor agenți economici cunoscuți sau agreați erau onorate. 7 milioane și o risipă vinovată, cât un cântec de lebădă al actualei administrații județene...

Drumuri și Poduri SA, gaura neagră a banilor proveniți din lucrările publice

Înființată în anul 1998, prin reorganizarea Regiei Administrația Județeană de Drumuri și Poduri, SC Drumuri și Poduri Ialomița SA este deja o entitate de legendă în Bărăganul contemporan. Notorietatea sa nu este, însă, o consecință a realizărilor faptice ale companiei, ci mai degrabă un rezultat al scandalurile sonore, al suspiciunilor de corupție și al neregulilor financiare ce au însoțit societatea cu precădere în ultimul său deceniu de existență. Periodic, organismele de control fiscal, judiciar sau bugetar au relevat o sumedenie de aspecte neconforme, culpabile, sau chiar confecționate cu vinovăție în activitatea internă a regiei. Cu puțin peste 100 de clienți în 25 de ani de existență, SC Drumuri și Poduri a bifat aproximativ 160 de proiecte finalizate, care mai de care mai criticabil, în tot acest interval, media de 6,4 proiecte realizate anual spunând totul despre adresabilitatea companiei. Antrepriza Consiliului Județean Ialomița a fost ținută în viață și în activitate, prin input-uri repetate, mandat de mandat, în ciuda problemelor sale reale, dintr-un motiv simplu, pe care nu l-ar recunoaște niciun reprezentant al conducerilor administrative județene, trecute sau prezente: SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a reprezentat dintotdeauna interfața perfectă pentru hrănirea, cu bani publici, prin intermediul contractelor de subantrepriză, a firmelor de Partid, a clienților politici, a cotizanților fervenți la bugetul diverselor campanii electorale.

Așa se face că, în februarie 2021, un audit intern, păstrat la secret de conducerea Consiliului Județean, releva un cumul de aspecte frauduloase și prejudiciante în activitatea antreprizei CJI care, în mod firesc, ar fi trebuit sesizate de urgență Parchetului. Corpul de control al CJI a verificat prin sondaj un eșantion de contracte încheiate de SC Drumuri și Poduri SA, având ca obiect prestări servicii, închirieri utilaje și autoturisme cu titlul oneros dar și gratuit, constatându-se faptul că documentele nu respectau legislația în vigoare, respectiv noul Cod Civil și Regulamentul GDPR, erau incomplete în sensul că nu conțineau elementele constitutive fundamentale ale unui contract, cum ar fi preț și obiect lipsite de echivoc, nu conțineau toate informațiile care protejează părțile în cazul unui conflict transformat in litigiu, nu conțineau clauze care sa apere interesele acționariatului, nu erau însoțite de explicații profesioniste care să fie menționate în referate de fundamentare și nu erau aduse la cunoștința consiliului de administrație.

În loc de faliment, un împrumut pentru ”salvare”: milioane pentru ”oamenii Partidului”

Una peste alta, în urma a tot felul de combinații, nereguli și ilegalități documentate la nivelul activității societății, dintre care cele mai sonore au fost subcontractarea unor lucrări edilitare pe prețuri mai mari decât cele la care au fost contractate (”s-a contractat cu 10 lei și s-a subcontractat cu 12”, spunea chiar Președintele CJI Marian Pavel), SC Drumuri și Poduri SA se prezenta la începutul lui 2021 cu pierderi de 5,8 milioane de lei care, ulterior unei analize aprofundate și a extinderii cercetărilor și asupra activității din anii 2018 și 2019 a companiei, s-au transformat într-un minus de aproape 10 milioane lei.

În mod ciudat, în loc de plângeri penale, de represalii, de reorganizare sau chiar de faliment, conducerea Consiliului Județean a considerat că este oportun să mai acorde un input, considerabil, companiei la care este acționar, fără să aibă, dincolo de asigurările managementului SC Drumuri și Poduri, nicio garanție privind returnarea banilor și nici privind redresarea societății. 

În atare condiții, și cu atât mai mult cu cât hotărârea s-a luat pe lângă lege, nu este exclus ca factorul de sensibilizare al administrației județene în luarea acestei decizii să fi fost chiar suma consistentă pe care SC Drumuri și Poduri SA o datora unora dintre firmele apropiate de PSD, societăți abonate la lucrări publice, prieteni ai demnitarilor momentului sau chiar companii ale acestora.

Astfel, în august 2022, consilierii PSD și Pro România, la propunerea Președintelui Marian Pavel (foto), aprobă entuziast acordarea unui împrumut temporar pe bază de convenție, din bugetul local al Judeţului Ialomiţa către SC Drumuri și Poduri SA, în valoare de 7.000.000 lei, pentru ”funcționarea şi dezvoltarea societății”, stabilind că acesta se va rambursa integral, în termen de 1 an de la data acordării acestuia. Ca destinație, potrivit documentelor oficiale, împrumutul urma să acopere, cu prioritate ”plata obligațiilor restante față de furnizori conform Anexei 1 Memoriul Justificativ (Anexă care a fost ”omisă” în a fi inclusă în documentele publice)”, și abia apoi plata obligațiilor restante la Bugetul de Stat, Bugetul asigurărilor social, plata obligațiilor salariale aferente lunii iulie 2022, acoperirea cheltuielilor materiale necesare demarării noilor activități etc.

Singurii decidenți care nu au dat girul combinației au fost consilierii județeni ai PNL, care, invocând pierderile SC Drumuri și Poduri SA plus sumele blocate în litigii, estimate a se recupera doar în proporție de 50%, au considerat că acest împrumut nu poate fi rambursat.

Ajutor de stat mascat, ilegal, într-un împrumut din bani publici acordat de Consiliul Județean

Din păcate, puține sunt aspectele conforme pe care le poate releva o analiză obiectivă a ajutorului financiar acordat de către Consiliul Județean antreprizei sale.Legal, dar deloc moral, este argumentul Președintelui Marian Pavel, conform căruia ”S.C. Drumuri si Poduri S.A. se confruntă cu o situație excepțională având în vedere contextul socio-economic actual şi necesitatea respectării termenelor de execuție a lucrărilor pentru contractele aflate în derulare, aspecte ce au condus la imposibilitatea plăţii datoriilor curente şi restante ale societății”. 

Păi care situație excepțională, domnule Președinte, câtă vreme patinajul artistic pe muchie de cuțit, lipsa de performanță, minusurile, găurile, și neregulile sunt singurele constante, de ani de zile, ale prestațiilor societății? Oare situația excepțională invocată nu era legată, mai degrabă, de sumele pe care trebuiau să le încaseze, și le-au încasat, subcontractori ai SC Drumuri și Poduri SA precum Transeuro și Sam GPL?

Din perspectivă factuală, împrumutul acordat de Consiliul Județean îndeplinește cumulativ toate condițiile unui ajutor de stat în toată regula: este acordat de către stat sau de către unitățile administrativ - teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ - teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, indiferent de formă; este selectiv; asigură un avantaj agentului economic; distorsionează ori amenință să distorsioneze concurența.

După aderarea României la U.E., Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și furnizorii de ajutor de stat. Ori, acordarea ajutorului de stat către SC Drumuri și Poduri SA, de către Consiliul Județean Ialomița, fără notificarea Consiliului Concurenței, ori cu notificare, dar înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană prin Consiliul Concurenței, este considerat în legislația concurențială ”ajutor ilegal”, în condițiile în care, în documentația pusă pe masa consilierilor județeni anul trecut, nu apărea nimic referitor la avizul Consiliului Concurenței care, repetăm, trebuia să preceadă orice demers de genul celui validat în august 2022.

Ilegal, ilegal, ilegal, de alte trei ori ilegal!

În afara considerentelor legate de avizul lipsă al Consiliului Concurenței, la momentul aprobării proiectului de hotărâre, documentația care argumenta cadrul legal al împrumutului a fost proptită pe alte 3 normative care, din păcate, pică la orice examen de legalitate, cu condiția ca acesta să nu fie executat de prietenii din Prefectura Ialomița.

Astfel, dacă am admite aplicabilitatea art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, împrumutul oricum nu s-ar putea sprijini pe acest text de lege, întrucât respectivul articol face referire la sprijinirea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții şi servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, atenție, la momentul înființării lor. Ori, în cazul nostru, între momentul înființări SC Drumuri și Poduri și vremea împrumutului salvator au trecut deja 25 de ani. Mai mult decât atât, textul de lege face referire la forme de organizare care ”nu bat” cu antrepriza CJI. SC Drumuri și Poduri SA este strict o societate comercială organizată în baza Legii 31/1990, și nu o instituție publică, nu un serviciu public și nici o ”activitate finanțată integral din venituri proprii”, acesta din urmă fiind o entitate fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă unele instituții publice, gen cantinele școlare, cantinele sociale.

În al doilea rând, raportarea la 0UG 57/2019 - Codul Administrativ – cu referire la participarea cu capital sau bunuri, este din nou învăluitoare și... degeaba. Conform art.92 al normativului ”Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean”, atenție, în condițiile legii. Care lege de guvernământ fiind tot Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, spune clar în cuprinsul articolului 35: ”Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condiţiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele şi în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii”. Cu alte cuvinte, CJI ar fi putut majora capitalul social al SC Drumuri și Poduri, un împrumut fiind exclus.

Cât privește raportarea la art.173, alin (1) litera d) la 0UG 57/2019 - Codul Administrativ – conform căreia ”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: (d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean”, și aceasta este la fel de inexactă și deloc valabilă. SC Drumuri și Poduri SA nu este serviciu public, este o simplă societate comercială ce își desfășoară activitatea prestând servicii în baza unor contracte cu beneficiarii, inclusiv cu Consiliul Județean. De asemene, textul prevăzut la alin (2) litera d) nu este aplicabil, el referindu-se la participații nu la împrumuturi, iar enunțul alineatului (5) spune de fapt că onor CJI poate asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice nu prin acordarea unor contracte preferențiale către o firmă anume, ci din nou în condițiile legii 98/2016 privind Achizițiile Publice, prin contractarea de lucrări cu diverși prestatori în condiții de competiție a ofertelor.

Arbitraj pe ochi frumoși? Un împrumut girat ca-ntre prieteni și colegi de partid

Un element cheie în succesul inginerii de 7 milioane de lei scoși de Consiliul Județean Ialomița din buzunarul contribuabililor și trimiși, indirect și în parte, și prin conturile unor firme ale oamenilor Partidului, clienți politici sau prieteni ai conducerii, este atitudinea complice a Prefecturii Ialomița. 

Juriștilor instituției conduse de Marin Constantin (foto), social - democrat cu state vechi în administrație, de aceeași generație și anvergură politică cu Președintele CJI, nu li s-a părut nimic în neregulă cu împrumutul cu pricina. ”Eu, în zona avizelor, am trei juriști înaintea mea, care se exprimă în privința legalității. Din toate notele pe care le-am avut cu ei, nu a rezultat că împrumutul a fost ilegal atunci (n.r. – la momentul acordării). Acum, poate fi altă situație...”, ne-a declarat Prefectul județului, lăsând la stadiul de mister motivul pentru care legalitatea unei hotărâri de Consiliu Județean poate varia în funcție de respectarea sau nerespectarea unei convenții. Cum tot la stadiul de mister au rămas și argumentele legale ale juriștilor Prefecturii, în ciuda unui răspuns promis, dar neonorat niciodată, de către domnul Prefect.

Istorie cu final așteptat: după ce și-a plătit creditorii, Drumuri și Poduri nu mai are bani de rambursat împrumutul!

Ca și cum nu ar fi fost suficient că împrumutul CJI către SC Drumuri și Poduri a fost unul ilegal din toate punctele de vedere, la aproape un an de la acordarea acestuia vine și vestea trăsnet: bani de rambursare nu sunt și compania își asumă cu seninătate majorările ce vor decurge din nerespectarea clauzelor contractuale. Fonduri de rambursare nu sunt, ne spune chiar managerul Rudolf Gradea (foto) , însă vor ”exista alte soluții, pe care le discutăm cu forurile de conducere, Consiliul de Administrație și AGA, și cu Consiliul Județean, pentru că ei sunt acționarii”. 

Potrivit managerului antreprizei Consiliului Județean, creditorii companiei au fost plătiți (implicit două societăți asupra cărora ne vom apleca atenția într-o anchetă viitoare – Transeuro și Sam GPL), cu unii dintre ei desfășurându-se lucrări chiar și în prezent. Cum vestea vine în condițiile în care, în presa agreată, Președintele Consiliului Județean, Marian Pavel, poate fi citit tot mai des vorbind despre falimentul iminent al societății, veridicitatea scenariului privind colapsul regizat, împins prin împrumutul acordat de către CJI un mai departe, după momentul achitării debitelor către firmele clienților, prietenilor și colegilor de Partid, prinde tot mai multă concretețe, urmând să fie validată sau invalidată de eventualele cercetări ale organismelor de control.

Una peste alta, banii s-au dat iar de ei în primul rând și total neconcurențial au profitat firmele care aveau de încasat de la SC Drumuri și Poduri SA. Iar despre unele dintre aceste firme, și despre relațiile lor mai mult sau mai puțin vizibile cu reprezentanții actualei administrații județene, vom reveni cu noutăți în curând.

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.