EXCLUSIV Document. Ce spune Oficiul Avocatului Poporului din Ucraina despre respectarea și asigurarea drepturilor minorității românești în contextul procesului de aderare al Ucrainei la UE


EXCLUSIV Document. Ce spune Oficiul Avocatului Poporului din Ucraina despre respectarea și asigurarea drepturilor minorității românești în contextul procesului de aderare al Ucrainei la UE

Urmare a unei solicitări Podul.ro, Oficiul Ombudsmanului Ucrainei ne-a trimis o serie de clarificări privind situația minorităților naționale din țara invadată de ruși, cât și, în particular, despre situația minorității românești din Ucraina. Evident, publicația noastră a întrebat dacă autoritățile de la Kyiv asigură și garantează drepturilor minorității românești, așa cum s-au angajat atunci când Ucrainei și-a început procesul aderării la UE. 

Totodată, Podul.ro a solicitat să ni se comunice care au fost rezultatele discuțiilor de la Cernăuți, în nordul Bucovinei, dintre Ombudsmanii (adică avocații poporului) român și ucrainean cu reprezentanții minorității românești, discuțiile având lor pe 29 mai curent (detalii AICI). 

Vă prezentăm, mai jos, răspunsul sintetizat al Oficiului Ombudsmanului Ucrainei la solicitarea Podul.ro (de asemenea, vă prezentăm și capturile foto ale comunicatului):

"1. Despre rezultatele reuniunii

La 29 mai 2024, în cadrul vizitei de studiu în Ucraina a Avocatului Poporului din România (Ombudsmanului) pentru a studia experiența în domeniul drepturilor minorităților (comunităților) naționale din Ucraina și România, a avut loc o masă rotundă intitulată "Consolidarea egalității și a protecției drepturilor minorităților (comunităților) naționale în Ucraina în conformitate cu standardele europene, inclusiv în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană". Aceste discuții au avut loc împreună cu reprezentanți ai minorității (comunității) naționale românești din Ucraina. 

Ca urmare a mesei rotunde, au fost puse în discuție o serie de aspecte importante, inclusiv punerea în aplicare a standardelor europene în domeniul realizării drepturilor minorităților naționale (comunităților) naționale din Ucraina; stadiul de protecție a drepturilor minorității (comunităților) naționale românești minorității (comunităților) naționale românești din regiunea Cernăuți; problemele lingvistice a minorității (comunităților) naționale românești; rolul minorităților naționale în dezvoltarea Ucrainei europene; colaborarea dintre Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) și Consiliul Europei în domeniul îmbunătățirii cadrului juridic pentru protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale reprezentanților comunităților (minorităților) naționale din Ucraina.

Dintre vorbitori, au luat cuvântul următorii: Alyona Atamaniuk, prim-adjunct al șefului administrației militare regionale din Cernăuți; Ihor Lossovsky, adjunctul șefului Serviciului de Stat al Ucrainei pentru politica etnică și libertatea de conștiință; Dmytro Kauli, șeful ONG-ului "Alianța Asociațiilor Naționale și Culturale Românești din Ucraina"; Vasile Bâcu, șeful Societății Regionale de Cultură Românească din Cernăuți "Mihai Eminescu"; Viola Popenco, coordonator al proiectului Consiliului Europei „Sprijinirea implementării standardelor europene privind lupta împotriva discriminării și drepturile minorităților naționale în Ucraina". La finalul mesei rotunde, a avut loc o discuție de grup pentru un schimb de opinii cu privire la situația actuală și la viitoarele acțiuni strategice și direcții în domeniul respectării drepturilor minorității naționale românești (comunității) din Ucraina pentru perioada 2024-2025.

În cadrul dezbaterii, toți reprezentanții prezenți ai comunității românești  au avut posibilitatea de a de a-și expune propria poziție cu privire la respectarea drepturilor și libertăților lor ca minoritate (comunitate) națională din Ucraina. În urma discuției, Ombudsmanul Ucrainei, Dmytro Lubineț, a asigurat reprezentanții minorității (comunității) naționale românești în disponibilitatea sa de a rezolva orice problemă cu care se confruntă comunitatea în cadrul mandatului său, și de a răspunde la orice semnalare de posibile încălcări ale drepturilor și libertăților acestora. 

În plus, șeful Consiliului Regional Cernăuți, Oleksiy Boyko a inițiat crearea unei comisii permanente privind drepturile minorităților naționale (comunităților). Ombudsmanul a propus, de asemenea, crearea unei comisii sau grup de lucru privind respectarea drepturilor egale ale reprezentanților minorităților naționale (comunități) în cadrul Consiliului de experți al reprezentantului comisarului în regiunea Cernăuți. Ombudsmanul a subliniat faptul că toți participanții la această masă rotundă se pot alătura acesteia.

2. Despre măsurile luate de statul ucrainean pentru a asigura drepturile minorității (comunității) naționale românești din Ucraina

În cadrul mesei rotunde, Ombudsmanul Ucrainei a subliniat că actuala legislație națională garantează întreaga gamă de de drepturi educaționale, lingvistice, culturale și de altă natură ale minorităților (comunităților) naționale din Ucraina, inclusiv a comunității românești. A fost subliniat faptul că Ucraina, ca parte integrantă a familiei de națiuni europene, și-a definit în mod constituțional parcursul de integrare europeană ca unul dintre principiile politicii de stat și ia în mod constant măsuri pentru a-l pune în aplicare. 

Astfel, Ombudsmanul a declarat că Legea din Ucraina „Cu privire la minoritățile naționale (comunități) din Ucraina”, adoptată la 10.12.2023, a devenit realizarea unei munci comune fructuoase a instituțiilor de stat, a reprezentanților minorităților (comunităților) naționale din Ucraina, ONG-urilor și experților în domeniul protecției drepturilor minorităților (comunităților) naționale. S-a luat act de faptul că legea menționată, împreună cu modificările propuse, a fost supusă de două ori expertizei științifice și juridice de către Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) în 2023, cu furnizarea ulterioară a unor recomandări relevante de modificare la lege. 

Drept urmare, la 08.12.2023, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Legea "Cu privire la modificarea anumitor legi ale Ucrainei referitoare la avizul de specialitate al Consiliului Europei și al organismelor sale privind drepturile minorităților (comunităților) naționale în anumite domenii", care în cele din urmă dă asigurări de respectabilitate în privința politicii lingvistice, educaționale și de altă natură ale minorităților naționale românești (comunității) din Ucraina. Această lege a introdus o noutate importantă în legislația națională - instituirea controlului parlamentar asupra respectării dreptului minorităților (comunităților) naționale de a folosi limbile de circulație națională, ca o prerogativă exclusivă a Ombudsmanului. 

De asemenea, s-a remarcat faptul că, pentru a îndeplini obligațiile juridice internaționale, pentru a consolida respectarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților (comunităților) naționale, nediscriminarea persoanelor aparținând minorităților și respectul pentru diversitate - Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat, prin Rezoluția sa din 12.05.2023, Obiectivul de stat Programul național și cultural "Unitate în diversitate” pentru perioada de până în 2034. 

Programul a fost elaborat cu ajutorul expertizei Consiliului Europei, în consultări cu partenerii internaționali și cu Comisia Europeană, reprezentanți ai minorităților (comunităților) naționale din Ucraina. Programul a fost elaborat beneficiind de expertiza Consiliului Europei, în consultări cu partenerii internaționali și cu Comisia Europeană, reprezentanți ai minorităților (comunităților) naționale din Ucraina. Reprezentantul Ombudsmanului pentru egalitate de drepturi și libertăți, drepturi ale minorităților naționale, opinii politice și religioase, Mykhailo Spasov, a remarcat, în cadrul mesei rotunde, diversitatea domeniilor și a sarcinilor acoperite de acest program, incluzând, printre altele, creșterea nivelului de capacitate instituțională a autorităților competente de stat la nivel național și regional. 

În cadrul acestui program, mai sunt luate în considerare dezvoltarea capacității instituționale și a sustenabilității instituțiilor publice, a asociațiilor minorităților (comunităților) naționale și a organismelor reprezentative ale minorităților naționale; asigurarea procesului de îmbunătățire a mecanismului de prevenire și de combatere a discriminării, în special pe motive etnice, lingvistice, religioase și rasiale; creșterea nivelului de toleranță în societatea ucraineană și dezvoltarea dialogului intercultural.

3.Importanța respectării drepturilor minorităților (comunităților) naționale din Ucraina în contextul procesului de integrare europeană

Ombudsmenul a subliniat oportunitatea și provocarea unică pentru statul ucrainean de a dezvolta un sistem național în domeniul minorităților (comunităților) naționale, având în vedere amploarea și diversitatea compoziției etnice a cetățenilor din Ucraina în număr de 130 de minorități (comunități) naționale recunoscute oficial. Rezumând discuția din timpul mesei rotunde, comisarul a remarcat că principala filosofie a Ucrainei a fost și rămâne crearea de condiții și oportunități egale pentru toți cetățenii Ucrainei și păstrarea multiculturalismului națiunii". 

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.