EXCLUSIV FOTO: Ce osanale demente a fost în stare să scrie actorul comunistoid Radu Beligan, în ianuarie 1989, cu prilejul zilei de naștere a dictatorului genocidar Nicolae Ceaușescu. Formule de o greață indescriptibilă. Ceașcă apare în aceeași propoziție cu Shakespeare


EXCLUSIV FOTO: Ce osanale demente a fost în stare să scrie actorul comunistoid Radu Beligan, în ianuarie 1989, cu prilejul zilei de naștere a dictatorului genocidar Nicolae Ceaușescu. Formule de o greață indescriptibilă. Ceașcă apare în aceeași propoziție cu Shakespeare

În ianuarie 1989, în anul Revoluției, actorul Radu Beligan (un răsfățat și un îngălat al regimului comunist) găsea de cuviință să publice o compunere puțin spus destrăbălată, cu prilejul zilei de naștere a dictatorului genocidar Nicolae Ceaușescu. În cele ce urmează vă prezentăm acea mostră de proletcultism fără a face alte comentarii:  

Aniversarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România 

Exemplu impresionant 

Milioane și milioane de oameni de pretutindeni socotesc, pe drept cuvânt, că ceea ce este mai reprezentativ pentru ființa noastră în lume poartă astăzi numele celui căruia i-am dăruit adeziunea întreagă și dragostea caldă.

Pe tovarășul  Nicolae Ceaușescu îl simțim al  nostru și al aspirațiilor noastre, fiindcă pasiunea justiției  sociale,  elanul constructiv, energia morală, omenia și lumina pe care le radiază sunt  înseși trăsăturile  prin care vrem să ne definim în acest timp mondial de „zgomot și furie”, cum spunea Shakespeare, în acest timp când planeta, mai acut ca oricând, este confruntată cu imperativele unor mari prefaceri sociale, cu imperativele conlucrării internaționale, ale păcii. 

Nimeni nu exprimă mai deplin decât tovarășul Nicolae Ceaușescu idealul nostru de a trăi în soare, în dreptate, solidari cu tot ceea ce a fost mai nobil în trecutul poporului român, solidari cu idealurile viitorului comunist. 

Aceste obiective, aceste trăsături  distinctive ale noii noastre societăți se află în centrul preocupărilor președintelui țării. Prin toată activitatea sa, el ne oferă exemplul impresionant al conducătorului care se află într-un deplin acord cu năzuințele poporului său. Întreaga sa operă, călăuzită de setea idealului, de imaginația creatoare, de luciditatea fără greș, de simțul posibilului, constituie un neîntrerupt proces de fuziune cu inima țării. Rareori o personalitate a dus pe culmi mai înalte ceea ce înseamnă știința necesității momentului și perspectiva istoriei. 

Pentru noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu întrupează conștiința răspunderii, pasiunea revoluționară, patosul patriotic și sentimentul umanității reunite în libertate, în dreptate, în armonie. 

Să adăugăm, la satisfacțiile depline ale acestei epoci înscrise cu litere de aur în istoria și conștiința națională, prinosul nostru de recunoștință și bucuria de a-i adresa, cu prilejul aniversării, cele mai calde urări de sănătate și viață lungă, de bucurii și noi împliniri pe drumul avântat și clarvăzător pe care l-a deschis tuturor aspirațiilor poporului român. 

La mulți ani! 

Radu BELIGAN (transcriere din revista „Teatrul”, nr. 1 – Ianuarie 1989, de Geo Alupoae, critic de teatru

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.